Tonga Language Week Uike Kātoanga’i ‘o e lea faka-Tonga

This year’s theme for Uike Kātoanga’i ‘o e lea faka-Tonga – Tonga Language Week – is: Ke Tu’uloa ‘a e lea faka-Tonga ‘i Aotearoa, which means Sustaining the Tonga Language in Aotearoa.

For resources go here.